noiembrie 1, 2016

Autorizate

Traducerile autorizate sunt acele traduceri realizate de traducător autorizat de Ministerul Justiției.

Vă stăm la dispoziție pentru traduceri autorizate ale oricărui tip de documente dorit de dumneavoastră, cu condiția ca documentul să ne fie prezentat în original în vederea legalizării.

Biroul Delta®Traduceri realizează traduceri legalizate ale documentelor dumneavoastră pe care urmează să le utilizați la autoritățile publice, licitații, în sectorul privat, precum și certificate, documente școlare, adeverințe, documente de stare civilă, avize medicale, sentințe judecătorești, procuri, contracte, acte constitutive etc.

Biroul Delta® Traduceri oferă traduceri legalizate ale documentelor școlare:foaie matricolă, diplomă de bacalaureat, diplomă de licență, certificate de competențe lingvistice pentru limba engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană etc.

MapsGenerator