noiembrie 1, 2016

Educație

Echipa de traducători autorizați Delta®Traduceri oferă traduceri autorizate și legalizate ale documentelor școlare: foaie matricolă, diplomă de bacalaureat, diplomă de licență, adeverințe de studiu, lucrări de diplomă, CV-uri, certificate de competențe lingvistice pentru limba engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană etc.

Pentru limba engleză:

 • Traduceri legalizate ale diplomelor de studii și ale certificatelor;
 • IELTS ( International English Language Testing System), TOEFL( Test of English as a Foreign Language), LCCI,Certificate of Proficiency in English(CPE/ECPE),etc.

Pentru limba franceză:

 • Traduceri legalizate ale diplomelor și ale certificatelor;
 • Certificate de competență lingvistică pentru toate nivelurile (DELF);
 • Certificate de cunoaștere a limbii franceze.

Pentru limba spaniolă:

 • Traduceri legalizate ale diplomelor și ale certificatelor;
 • Certificate de competență lingvistică pentru toate nivelurile: INICIAL, BASICO,
 • SUPERIOR, diplomele DELE

Pentru limba italiană:

 • Traduceri legalizate ale diplomelor și ale certificatelor;
 • Traduceri legalizate ale diplomelor CELI.

Pentru limba germană:

 • Traduceri legalizate ale diplomelor sau a certificatelor emise de Institutul german
 • Goethe, Goethe Zertifikat

De asemenea oferim traduceri legalizate pentru toate certificatele de atestare a studierii unei limbi străine, certificate emise ca urmare a programelor de studii ERAMUS, certificatele ECDL (European Computer Driving Licence) și orice alt document emis de autoritățile publice sau de stat care necesită traducerea legalizată.

MapsGenerator