noiembrie 1, 2016

Legalizate

Traducerile legalizate sunt acele traduceri pe care semnătura traducătorului autorizat este legalizată de notarul public.

Vă stăm la dispoziție pentru traduceri legalizate ale oricărui tip de documente dorit de dumneavoastră, cu condiția ca documentul să fie prezentat în original.

Biroul Delta®Traduceri realizează traduceri legalizate ale documentelor dumneavoastră pe care urmează să le utilizați la autoritățile publice, licitații, în sectorul privat, precum și certificate, documente școlare, adeverințe, documente de stare civilă, avize medicale, sentințe judecătorești, procuri, contracte, acte constitutive etc.

Biroul Delta®Traduceri oferă traduceri legalizate ale documentelor școlare:foaie matricolă, diplomă de bacalaureat, diplomă de licență, certificate de competențe lingvistice pentru limba engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană etc.

MapsGenerator